giam gia dat

TP.HCM: Giá đất 2015 bằng 25-30% giá đất thị trường


Bảng giá đất đề xuất áp dụng năm 2015 mà UBND TP.HCM trình xin ý kiến tại Kỳ họp thứ 17 HĐND khóa VIII chỉ bằng khoảng 25-30% giá đất thị trường. Cụ thể, tại tờ trình bảng giá các loại đất ở TP, có 19 quận của TP.HCM áp dụng khung giá của đô […]

SEO Website & Thiết kế web by EC Việt Nam