ban hơn 8000 can ho ton kho

TP.HCM: Bán được hơn 8.000 căn hộ tồn kho


Theo số liệu báo cáo năm 2014 về giải quyết hàng tồn kho bất động sản (BĐS) của Sở Xây dựng TP.HCM, trong tổng số 14.490 căn hộ tồn kho vào cuối năm 2012, đến nay đã giải quyết được 8.208 căn. Ngày 24-12, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết như trên. […]

SEO Website & Thiết kế web by EC Việt Nam