[Apartment for rent in HCM] – Đà Nẵng cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch

Dân trí Đà Nẵng sẽ tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời thu hồi đối với các dự án đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn.

Theo đó, Đã Nẵng tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi đối với các dự án đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép. Đồng thời cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; không để phát sinh thêm và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản; Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án để phấn đấu tiết kiệm từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư.

Đà Nẵng vừa ban hành quyết định triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn (ảnh minh hoạ).

Đà Nẵng vừa ban hành quyết định triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn (ảnh minh hoạ).

Quyết định cũng cho biết: Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng, xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí; Tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đặc biệt, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, không khả thi. Ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án cần thiết, hiệu quả, cắt giảm các chương trình, dự án có nội dung trùng lắp, kém hiệu quả.

Thực hiện mua sắm tập trung đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung được cấp có thẩm quyền công bố; trang bị phương tiện vận tải, trang thiết bị theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định. Tổ chức rà soát, sếp xếp và xử lý số xe ô tô hiện có của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đảm bảo hạn chế tối đa việc mua sắm mới.

Cũng theo quyết định, TP Đà Nẵng phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tinh giản 1,5% so với số biên chế được giao. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Khánh Hồng

Xem thêm :Đà Nẵng, cắt giảm, 100%, dự án, không nằm, trong quy hoạch, không nằm, dự án, cắt giảm, 100%, Đà Nẵng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
SEO Website & Thiết kế web by EC Việt Nam